ศีล 5 เป็นข้อห้ามหรือไม่
เอาแบบคนรู้ไม่เยอะ เป็นข้อแนะนำไม่ควรทำหรือหลีกเลี่ยงเพราะเป็นทางทำให้เกิดความเสื่อม หรือไปในแนวทางไม่ดี ผมไม่เข้าใจว่าจะสูญพันธุ์ อย่างไร
"ท่านทั้งหลายต้องไม่ฆ่าสัตว์, ต้องไม่ถือเอาของที่เขามิได้ให้, ต้องไม่ประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศ, ต้องไม่กล่าวเท็จ และต้องไม่บริโภคสุรายาเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท"
คือดำเนินชีวิตด้วยสติ
1
2 ถูกใจ
161 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา