เรื่องนี้เป็นอจินไตย คือเหนือกว่าจะจินตนาการหรือคิดเอาได้
ในทางพระพุทธศาสนา เรื่องของจิตใจไปจนถึงเรื่องการเป็นไปของโลกโดยใช้หลักเหตุผลเพื่อทำความเข้าใจและเข้าถึงนั้นค่อนข้างทำได้จำกัดมาก ใช้ได้ดีในระดับนึงหรือในเบื่องต้นเท่านั้น
สิ่งสำคัญคือการประพฤติให้เห็นด้วยตนเองแล้วจะรู้ว่าทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไรกันแน่ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
อะไรที่ตนเองทำแล้วเห็นว่าดีงาม เกิดความสุขได้จริง ๆ ในระยะยาวแก่ตนเองและผู้อื่นก็ทำไปเถิด แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจะสะท้อนให้เห็นเองว่ามันจะเป็นอย่างไร
คนสมัยนี้ (รวมถึงผมเองด้วย 555+) ชอบตั้งคำถาม ตั้งเยอะซะจนหลายครั้งปิดโอกาสในการเปิดใจและลงมือทำให้เห็นผลลัพธ์จนไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เป็นแก่นแท้ของศาสนาพุทธนั้นไม่จำกัดกาลจริง ๆ, เป็นการอธิบายธรรมชาติทุกอย่างที่ลึกซึ้งมาก ๆ ละเอียดอ่อนและประณีตมาก ๆ
.
.
.
สุดท้าย หากยกนิยาม 5 มา (physical law, biological law, psychic law, karmic law, general law) เราไม่สามารถด่วนสรุปธรรมชาติได้เพียงแค่วิทยาศาสตร์ (2 ข้อแรก) แต่ต้องรู้จักเปิดใจนำข้ออื่น ๆ มาทำความเข้าใจด้วย
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(scientific method)
5 ถูกใจ
226 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 5
    โฆษณา