10 ธ.ค. 2021 เวลา 16:35 • ความคิดเห็น
ขยันค่ะพยายาม อดทน คนเก่งสอบตกมีเยอะนะค่ะ เรามีความอดทนและพยายามขยันอ่านขยันหมั่นเพียร เดี๋ยวก์เก่ง
โฆษณา