คนดีในความหมายของผมคือ ไม่ทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่นและตนเอง!
  • 1
โฆษณา