11 ธ.ค. 2021 เวลา 07:13 • หนังสือ
ถามไถ่ทั่วโลกหล้าอันว่ารักเป็นฉันใด จึงมอบให้กันละกันด้วยชีวิต
ลืมแล้วว่าจากไหน
โฆษณา