11 ธ.ค. 2021 เวลา 11:16 • การศึกษา
ผมว่าส่วนหนึ่งของปัญหาคือการที่ถึงจะไม่อยากเรียนก็ต้องเรียนครับ เช่น ไม่อยากเรียนสายวิทย์อ่ะ แต่ก็ต้องเรียนเพราะสอบนู่นสอบนี่ได้เยอะกว่า
ไม่อยากเรียนมหาวิทยาลัยต่ออ่ะ อยากทำงานเลย ซึ่งก็ต้องไปเผชิญกับค่าแรงที่แทบจะอยู่ไม่ได้ และการเลื่อนขั้นที่ไม่มีวันเอื้อมถึง
ไม่อยากเรียนหมอ อยากเรียนวิจิตรศิลปมากกว่า แต่ก็ไม่ได้ เพราะตลาดงานอาร์ตในประเทศแคบไป พ่อแม่จึงไม่เห็นด้วยที่จะเรียนวิจิตรศิลป์
ไม่ได้อยากรับราชการอ่ะ อยากทำอย่างอื่นมากกว่า แต่ถึงจะจ่ายทุกเดือน 900 มึงก็ได้สวัสดิการไม่เท่าราชการนะ อะไรแบบนั้น
และพอเราเริ่มจากการทำอะไรที่ไม่ได้อยากทำ เราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับอะไรที่เราไม่ได้ชอบ มันก็ยากที่สิ่งนั้นจะออกมาดีครับ I Guess
โฆษณา