12 ธ.ค. 2021 เวลา 10:38 • หุ้น & เศรษฐกิจ
เปิดโผ 10 หุ้น ราคาต่ำ 10 บาท
ปันผลเกิน 5% (ต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน)
โผ 10 หุ้น ราคาต่ำ 10 บาท ปันผลเกิน 5% (ต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน)
เชื่อว่าหุ้นในกลุ่มหนึ่งที่นักลงทุนสนใจลงทุนเรื่อยมา นั่นคือ หุ้นปันผล เพราะนอกจากผลตอบแทนในเรื่องส่วนต่างของราคา (Capital Gain) ที่นักลงทุนคาดว่าจะได้แล้ว เงินปันผล ถือเป็นสิ่งที่นักลงทุนให้ความสำคัญเช่นกัน
.
โพสนี้จึงได้ทำการคัดหุ้นปันผลสูงมาฝากกัน โดยทั้ง 10 หุ้นนี้ มีการจ่ายปันผลมาตลอด 5 ปี และที่สำคัญยังมีอัตราปันผลเกินกว่า 5% ติดต่อกัน 5 ปี (ปี 2559-2563) และจากผลการดำเนินงานล่าสุด 9 เดือนของปี 2564 ที่ผ่านมา ทั้ง 10 หุ้นดังกล่าว ยังมีกำไรทุกบริษัท บ่งบอกถึง ความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจในภาวะวิกฤต
.
นอกจากนั้น ทั้ง 10 หุ้นที่ได้คัดมานั้น ยังมีราคาต่ำกว่า 10 บาท ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนหน้าใหม่ ที่กำลังสนใจ หาหุ้นปันผลสูง ๆ สักตัวลงทุน สามารถเริ่มต้นด้วยงบไม่ถึง 1,000 บาท
.
โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้น คือ
เป็นหุ้นมีกำไร 5 ปีติดต่อกัน (ปี 2559-2563) และ 9 เดือนแรก ปี 2564 ยังมีกำไร
เป็นหุ้นที่มีการจ่ายปันผลต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน
มีอัตราปันผลมากกว่า 5% ต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน
ราคาหุ้นต่ำกว่า 10 บาท (ณ วันที่ 9/12/2564)
.
ไปดูกันครับว่า ทั้ง 10 หุ้นปันผลสูง มีอะไรบ้าง และผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเป็นเท่าไหร่กันแล้ว
.
(ข้อมูลเรียลำดับจากหุ้นที่อัตราปันผลเฉลี่ย 5 ปี มากที่สุด)
.
โผ 10 หุ้น ราคาต่ำ 10 บาท ปันผลเกิน 5% (ต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน)
.
1. LHK : บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,455 ล้านบาท]
- มีอัตราปันผลเฉลี่ย 5 ปี เท่ากับ 9.66% (อัตราปันผลปี 59 -63 คือ 6.56%, 7.56%, 11.97%, 13.6%, 8.59% และปี 2564 YTD 7.98%)
- โดยราคาหุ้นวันที่ 9-12-2564 ปิดที่ 3.8 บาท เพิ่มขึ้น 1.24 บาท จาก 2.56 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 48.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 7.95 เท่า และค่า PB ที่ 1 เท่า / ผลการดำเนินงานล่าสุดมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ 8.62%
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3nabrXy
.
2. SIRI : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 18,306 ล้านบาท]
- มีอัตราปันผลเฉลี่ย 5 ปี เท่ากับ 8.68% (อัตราปันผลปี 59 -63 คือ 7.23%, 5.29%, 10.18%, 11.31%, 9.4% และปี 2564 YTD 3.25%)
- โดยราคาหุ้นวันที่ 9-12-2564 ปิดที่ 1.23 บาท เพิ่มขึ้น 0.42 บาท จาก 0.81 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 51.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 8.09 เท่า และค่า PB ที่ 0.47 เท่า / ผลการดำเนินงานล่าสุดมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ 7.34%
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2XApo3z
.
3. ASP : บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,791 ล้านบาท]
- มีอัตราปันผลเฉลี่ย 5 ปี เท่ากับ 8.26% (อัตราปันผลปี 59 -63 คือ 6.59%, 7.48%, 9.8%, 11.49%, 5.96% และปี 2564 YTD 4.95%)
- โดยราคาหุ้นวันที่ 9-12-2564 ปิดที่ 3.7 บาท เพิ่มขึ้น 1.52 บาท จาก 2.18 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 69.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 8.58 เท่า และค่า PB ที่ 1.61 เท่า / ผลการดำเนินงานล่าสุดมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ 32.25%
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3thserM
.
โผ 10 หุ้น ราคาต่ำ 10 บาท ปันผลเกิน 5% (ต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน)
.
4. KGI : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,146 ล้านบาท]
- มีอัตราปันผลเฉลี่ย 5 ปี เท่ากับ 8.20% (อัตราปันผลปี 59 -63 คือ 7.31%, 8.56%, 7.55%, 8.63%, 8.97% และปี 2564 YTD 3.85%)
- โดยราคาหุ้นวันที่ 9-12-2564 ปิดที่ 6.6 บาท เพิ่มขึ้น 2.8 บาท จาก 3.8 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 73.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 6.75 เท่า และค่า PB ที่ 1.82 เท่า / ผลการดำเนินงานล่าสุดมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ 36.45%
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3nfzaTc
.
5. PM : บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,803 ล้านบาท]
- มีอัตราปันผลเฉลี่ย 5 ปี เท่ากับ 8.01% (อัตราปันผลปี 59 -63 คือ 6.52%, 7.32%, 9.3%, 7.18%, 9.72% และปี 2564 YTD 5.26%)
- โดยราคาหุ้นวันที่ 9-12-2564 ปิดที่ 9.7 บาท เพิ่มขึ้น 1.65 บาท จาก 8.05 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 20.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 15.26 เท่า และค่า PB ที่ 4.11 เท่า / ผลการดำเนินงานล่าสุดมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ 7.3%
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2XdpU7E
.
6. WINNER : บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,404 ล้านบาท]
- มีอัตราปันผลเฉลี่ย 5 ปี เท่ากับ 7.72% (อัตราปันผลปี 59 -63 คือ 6.33%, 6.12%, 8.27%, 10.58%, 7.31% และปี 2564 YTD 5.65%)
- โดยราคาหุ้นวันที่ 9-12-2564 ปิดที่ 2.34 บาท ลดลง -0.26 บาท จาก 2.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -10% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 17.51 เท่า และค่า PB ที่ 1.6 เท่า / ผลการดำเนินงานล่าสุดมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ 4.69%
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39otcMw
.
โผ 10 หุ้น ราคาต่ำ 10 บาท ปันผลเกิน 5% (ต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน)
.
7. LH : บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 103,365 ล้านบาท]
- มีอัตราปันผลเฉลี่ย 5 ปี เท่ากับ 7.25% (อัตราปันผลปี 59 -63 คือ 6.09%, 6.14%, 7.58%, 7.65%, 8.81% และปี 2564 YTD 5.85%)
- โดยราคาหุ้นวันที่ 9-12-2564 ปิดที่ 8.65 บาท เพิ่มขึ้น 0.7 บาท จาก 7.95 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 8.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 14.2 เท่า และค่า PB ที่ 2.16 เท่า / ผลการดำเนินงานล่าสุดมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ 20.67%
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3f0MgDp
.
8. SMIT : บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,576 ล้านบาท]
- มีอัตราปันผลเฉลี่ย 5 ปี เท่ากับ 7.09% (อัตราปันผลปี 59 -63 คือ 6.37%, 5.22%, 6.1%, 9.57%, 8.21% และปี 2564 YTD 5.33%)
- โดยราคาหุ้นวันที่ 9-12-2564 ปิดที่ 4.86 บาท เพิ่มขึ้น 0.96 บาท จาก 3.9 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 24.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 10.36 เท่า และค่า PB ที่ 1.07 เท่า / ผลการดำเนินงานล่าสุดมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ 14.16%
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3nhjMpc
.
9. MSC : บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,394 ล้านบาท]
- มีอัตราปันผลเฉลี่ย 5 ปี เท่ากับ 6.79% (อัตราปันผลปี 59 -63 คือ 5.77%, 5.98%, 6.01%, 8.95%, 7.26% และปี 2564 YTD 4.55%)
- โดยราคาหุ้นวันที่ 9-12-2564 ปิดที่ 6.65 บาท เพิ่มขึ้น 0.45 บาท จาก 6.2 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 7.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 14.73 เท่า และค่า PB ที่ 1.25 เท่า / ผลการดำเนินงานล่าสุดมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ 2.58%
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ckLPkV
.
โผ 10 หุ้น ราคาต่ำ 10 บาท ปันผลเกิน 5% (ต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน)
.
10. DRT : บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,627 ล้านบาท]
- มีอัตราปันผลเฉลี่ย 5 ปี เท่ากับ 6.14% (อัตราปันผลปี 59 -63 คือ 5.31%, 5.26%, 6.79%, 5.76%, 7.58% และปี 2564 YTD 5.42%)
- โดยราคาหุ้นวันที่ 9-12-2564 ปิดที่ 7.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.9 บาท จาก 5.85 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 32.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 11.26 เท่า และค่า PB ที่ 3.23 เท่า / ผลการดำเนินงานล่าสุดมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ 13.3%
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2St4RPh
.
❗ หมายเหตุ
1. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอนะครับ 🙂
.
Reference : set.or.th
.
#หุ้นปันผลสูง #หุ้นต่ำสิบ #การลงทุน #iYomBizInspiration
.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
โฆษณา