11 ธ.ค. 2021 เวลา 17:30 • ศิลปะ & ออกแบบ
***อยู่ในคน หมู่มาก หลากความคิด
พรรณมิตร หลากหลาย ต่างภาษา
ต้องสำรวม มือไหว้ เปล่งวาจา
สนทนา พาชม พูดทั่วไป
***เอาเข้าจริง เมื่ออยู่ กับหมู่มาก
ช่างแสนยาก เยือกเย็น คิดสงสัย
ถ้าเลือกได้ อยากอยู่ ไม่เหมือนใคร
อยู่ที่ไหน มิเหมือน อยู่กับตน
***ใช้ชีวิต สันโดษ ก็ไม่แย่
สุขที่แท้ ไม่เทียบ สงบล้น
สุขที่ใจ ไหนเล่า เท่าใจตน
เกิดเป็นคน ต้องมี พื้นที่เอย
***บางคนมอง ว่าฉัน ทำตัวแปลก
ชอบอยู่แยก จากกลุ่ม ล้าสมัย
บางคนนั้น กล่าวว่า ฉันหาไม่
เพื่อนข้างไหล่ เคียงบ่า คุยถูกคอ
***แต่พวกเขา ลืมคิด ความจริงนั้น
สุขที่ฉัน ได้มา จากใครหนอ
มิใช่จาก พบปะ พูดถูกคอ
สุขจังหนอ สุขได้ ด้วยตัวเอง
โฆษณา