คนอื่นดีต่อเราเท่าที่เราให้เกียรติและเห็นคุณค่าในตัวเอง ความจริงที่สำคัญ คือ เราไม่ได้ในสิ่งที่เราขอ เราได้ในสิ่งที่เราเป็น
ประโยคนี้เราคิดว่าจริง เช่น ถ้าเราทำตัวยอมคนไปหมด คนอื่นก็คิดว่าจะทำยังไงกับเราก็ได้ ถ้าเรามีจุดยืนในตัวเอง รักตัวเองเป็น คนอื่นก็จะให้เกียรติเรา เหมือนเราเป็นคนยังไง คนอื่นก็จะปฎิบัติกับเราแบบนั้น
หนังสือเชิงจิตวิทยา ธรรมมะ
3ถูกใจ
304รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...