ถ้าคุณเล่นโซเชียลมากเกินไป แสดงว่าคุณไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการ
-Atomic habits ชีวิตดีได้กว่าที่เป็น
  • 9
โฆษณา