12 ธ.ค. 2021 เวลา 18:40 • ความคิดเห็น
ควรที่จะติได้ เพราะจะช่วยให้คนที่ถูกติ สามารถรู้มุมมองที่ต่างออกไปได้
อาจจะช่วยให้ได้ไอเดียใหม่ๆ เพราะบางทีเรามองในมุมของตัวเองคนเดียวก็อาจจะอยู่ในกรอบหรือเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
โฆษณา