เพราะอะไรสุขภาพจึงสำคัญกว่าเงินทอง ?
คำถามนี้ถูกลบ
คนมีเงิน มักจะคิดว่าสุขภาพ หาเงินมาซื้อไม่ได้
คนสุขภาพดี ยังไม่เจ็บป่วย ก็แสวงหาเงินทอง
สุดท้ายแล้ว ! ทุกอย่างควร Balance
ด้วยการมีหลักประกันความเจ็บป่วย ซึ่งต้องมีเงิน Support
และในขณะเดียวกัน สุขภาพก็ต้องรักษาให้สมวัย ได้สัดส่วน
แล้วคำถามเหล่านี้ก็จะหมดไป ถ้ารู้จัก Balance
138 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา