เราต้องให้นิยามของ “วิจารณ์” ว่าหมายถึงอะไร
คนเรามักแยกความหมายของวิจารณ์ และ Bully ไม่ได้
เมื่อแยกไม่ได้ สิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่การวิจารณ์โดยแท้
แต่ถ้าหากรู้ความหมายของการวิจารณ์แล้ว แม้ว่าไม่เก่งเท่าเค้า ก็สามารถวิจารณ์ได้ ตามพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์ ที่มี จึงไม่มีตัวชี้วัดใดที่จะบอกได้ว่าใครเก่งกว่าใคร
จนกว่าผู้ถูกวิจารณ์ซึ่งน้อมรับคำวิจารณ์นำกลับมาพิจารณา และไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนถึงคำวิจารณ์นั้น
4 ถูกใจ
315 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา