ถ้าเอาแต่พึ่งรัฐบาล ก็เป็นไปไม่ได้ค่ะ รัฐบาลผักชี แต่หน้าอย่างเดียวเลย แต่ถ้าพึ่งตัวเองไปจนถึงจุดหนึ่งได้ ก็อาจต้องขยายไปต่างประเทศ เพราะจุดที่กำลังโตในบ้านเรา มันเจ็บตัวเอาเรื่องค่ะ
โฆษณา