เป็นไปได้ครับถ้าทุกคนช่วยกัน อย่าลืมไปสวดมนตร์เพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งของเกราะป้องกันความดีกันด้วยนะครับทุกคน I Guess
โฆษณา