13 ธ.ค. 2021 เวลา 17:27 • ความคิดเห็น
ร่างกายเป็นสิทธิของเรา
ขณะเดียวกัน กฎสถานที่ ก็เป็นสิทธิของเจ้าของค่ะ ว่าอนุญาตให้เข้าหรือไม่
แต่อ่านแล้วรู้สึกตลกนิดหน่อย เพราะชุดไทยสมัยก่อน สไบเฉียงเอย แม้กระทั่งเสื้อคอกระเช้าเอย ก็เข้าข่ายนี้เหมือนกัน
โฆษณา