13 ธ.ค. 2021 เวลา 21:37 • ไลฟ์สไตล์
ผู้ชายที่มองว่าผู้หญิง มีหน้าที่เชื่อฟังและรับใช้ผู้ชายค่ะ
การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบงานนอกบ้าน ในบ้าน เป็นเรื่องที่ตกลงกันได้ ตามสภาพครอบครัว
แต่ไม่ควรจะมีใครที่มี mindset แบบนี้ ไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามค่ะ
โฆษณา