คิดว่าไม่นะ ความเห็นส่วนตัวมองว่า สิ่งแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดู หล่อหลอมให้มีนิสัยอย่างไรต่างหาก
155 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา