พูดตรงมันก็แค่เส้นบางๆถ้าข้ามไปนิ้ดก็กลายเป็นเสียมารยาทได้ในบางกรณี ก็ใช้ให้ถูกกาละเทศะเป็นพอ
1 ถูกใจ
69 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา