14 ธ.ค. 2021 เวลา 13:44 • ความคิดเห็น
🙂 เอาจริงๆนะ..ถ้าจะวิจารณ์อะไร/เรื่องไร องค์ความรู้ต้องมีค่ะ และจะวิจารณ์อะไรคิดวิเคราะ กรั่นกรอง ก่อนเสมอ..🙂
โฆษณา