14 ธ.ค. 2021 เวลา 14:00 • ธุรกิจ
คำว่าธุรกิจส่วนตัวมันมีหลากหลายประเภทนะครับคำถามมันกว้างมาก
แต่ถ้าต้องการรู้เกี่ยวกับตำแหน่งในธุรกิจส่วนตัวส่วนใหญ่ผู้ประกอบการต้องเป็นแทบทุกตำแหน่งที่ขาดครับในช่วงแรก เช่นเริ่มทำธุรกิจขาดตำแหน่งการตลาดเราก็ต้องทำ ขาดคนออกแบบสื่อหรือโลโก้เราก็ต้องทำถ้าทุนเราไม่หนาพอ หน้าที่หลักๆที่เราต้องทำคือต้องรู้ว่าเราจะขายสินค้าหรือบริการอะไร จุดยืนของธุรกิจของเราคืออะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่น กลุ่มลูกค้าของเราคือใคร ต้องกำหนดเป้าหมายให้ธุรกิจว่าจะเดินไปในทิศทางไหน วางแผนระยะสั้นและยาวของธุรกิจเพื่อให้ไปถึงเป้าที่วางไว้ อะไรประมาณนี้ครับ
คุณสมบัติหลักต้องรักการเรียนรู้หาความรู้ใหม่ๆและพัฒนาตัวเอง ต้องมีความมั่นใจ มีความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าพูดไม่กลัวความล้มเหลว
ข้อควรรู้อันนี้ก็คำถามกว้างไปนิดครับ แต่หลักๆความรู้ที่ผู้ประกอบการควรมีคือเรื่องการเงิน รองลงมาผมคิดว่าต้องเป็นเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจเราปลอดภัย ไม่จำเป็นต้องรู้ลึกก็ได้ครับแค่พอตัวเองพอเข้าใจในระดับนึงพอ
ข้อควรระวังนี่ประสบการณ์ของใครมันล้วนๆครับประเภทธุรกิจแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ส่วนการศึกษาจบการศึกษาระดับไหนก็ได้ครับ ทุกคนทำได้หมด แต่ต้องมีสักเรื่องนึงที่เราสนใจและรู้ลึกกว่าหลายๆคนและต้องเป็นคนที่รักการเรียนรู้ต้องหมั่นพัฒนาความรู้ตัวเองให้ทันโลกเพื่อเอามาพัฒนาธุรกิจเราให้อยู่รอดต่อไปนานๆครับ
ทั้งหมดนี้คือจากประสบการณ์ของผมนะอาจจะขาดตกอะไรหรือมีอะไรผิดไปบ้างนะครับ
โฆษณา