Zoom in … Zoom out อีก 1 วิธีที่สามารถช่วยให้เรามองโลกและเห็นปัญหาได้ดีอีกวิธีหนึ่ง
2
มองไม่ชัด....ก็ปรับระยะในการมอง
บ่อยครั้งที่เรามักจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้ต้องตัดสินใจเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว หรือ เรื่องงาน
2
จนบางครั้งเราเองก็อาจจะรับมือ หรือ จัดการกับเหตุการณ์เหล่านั้นได้ดีบ้าง ไม่ดีบ้างผสมกันไป
ผมเองโดยส่วนตัวก็ถูกบังคับให้เจอกับเรื่องราวที่ต้องตัดสินใจ หรือ แก้ไขปัญหามาอยู่บ้าง ซึ่งในบทความนี้กก็อยากจะมาแชร์วิธีการที่ผมใช้ในการรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ นั่นก็คือ
"เทคนิคการ Zoom in Zoom out"
1
ความหมายของคำทั้งสี่นี้ ผมคิดว่าคนทั่วไปที่ใช้ IT เข้าใจไม่ยาก และอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้ว
Zoom In คือ เราอยู่ข้างนอกแล้วซูมหรือโฟกัสเข้าไปข้างในเพื่อดูบางสิ่งบางอย่างให้ชัดขึ้น ถ้าเปรียบกับสถานการณ์คือ การมองเข้าไปภายในเหตุการณ์แบบโฟกัส โดยอาจจะเจาะเข้าไปทีละประเด็น ๆ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ก็จะช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ และสามารถรับมือได้กับเหตุการณ์นั้น ๆ ได้ดี
3
Zoom Out คือ เราอยู่ข้างนอก จากที่จ้องมองบางสิ่งอยู่ ก็ค่อยๆมองกว้างขึ้นเพื่อให้เห็นบรรยากาศ ความเชื่อมโยงของสิ่งนั้นๆกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ เรียกว่า "มองอย่างมีบริบท" วิธีนี้ผมมักใช้บ่อยเวลาที่ตัน ๆ แล้วคิดอะไรไม่ออก หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ ปัญหาบางอย่างเราเอาตัวเข้าไปใกล้ก็อาจจะไม่ช่วยทำให้อะไรดีขึ้น
2
การถอยออกมาแล้วมองทุกอย่างแบบภาพรวม ก็จะช่วยให้เราเห็นองค์ประกอบที่ชัดเจน และเข้าใจสถานการณ์ วิธีนี้จะช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการแบบภาพรวมได้ดีมาก ๆ เลยครับ
จะเห็นว่าทั้ง Zoom In และ Zoom Out ล้วนสำคัญที่จะทำให้เรามองภาพสิ่งนั้นได้ชัด คือชัดทั้งสิ่งที่เราหมายตาหมายใจ ชัดทั้งองค์ประกอบแวดล้อม ช่วยให้เรารับมือกับสถานการณ์ ปัญหา และตัดสินใจกับเรื่องสำคัญๆ ได้ดีขึ้นแน่นอนครับ
3
ปั้นเงินออม
16 ธันวาคม 2564
17 ถูกใจ
7 แชร์
5.3K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 17
    โฆษณา