คำว่า"ทำธุรกิจส่วนตัว" หมายถึง คุณเป็นเจ้าของ/ผู้ก่อการ/ผู้มีอำนาจบริหาร/ผู้มีอำนาจอนุมัติ/สั่งการ (อันที่จริงแม่ค้าขายออนไลน์ ก็อาจเรียกว่าเขาทำธุรกิจส่วนตัวได้นะคะ)
ก่อนอื่นตอบวลีนี้ค่ะ "จะขายอะไร ขายให้ใคร แล้วทำไมเขาต้องซื้อคุณ" คำว่าขายทำได้ทั้ง 2 อย่างคือ product และ/หรือ service
คุณจะก่อการไหม (ภาษากม.จดทะเบียนบริษัท) ก็ต้องดูยอดขาย/กำไรต่อปีให้ดี จะได้รู้ว่าคุ้มไหมที่จะจดจัดตั้งนิติบุคคล เพราะต้องทำบัญชี ส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่มซื้อ-ขาย, ลูกจ้างมีไหม ตั้งแต่ 1 คนก็ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างและส่งสมทบประกันสังคม
เงินทุนพอไหม มีผู้ร่วมลงทุนไหม ทุนเรือนหุ้นมีเท่าไหร่ กระแสเงินสดไปไหวไหม ถ้าต้องการเงินทุนเพิ่ม ก็ต้องขอกู้สินเชื่อกับธนาคาร ต้องมีการจัดเตรียมแผนธุรกิจ หลักประกัน
14 ถูกใจ
4.4K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 14
    โฆษณา