ทำไปเพื่ออนาคตที่ดีของครอบครัวและของตัวเองด้วยครับ เพราะการได้งานที่ดีทำหมายถึงการมีรายได้ที่ดีด้วยเช่นกัน
และการทำงานยังเป็นส่วนนึงที่เป็นผลดีตรงที่ทำให้การมีชีวิตอยู่ มีคุณค่า ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา ได้ใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหา ได้เรียนรู้และเข้าใจในการอยู่ร่วมสังคมกับคนอื่น ทำให้คุณรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเด้วย
1
90 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา