15 ธ.ค. 2021 เวลา 04:02 • ความคิดเห็น
ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีทั้ง2ฝ่ายเรียกว่าถนอมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันให้มั่นคงและพัฒนาร่วมกันไปให้ดีแต่ถ้าเป็นการต้องรักษาก็คือความบกพร่องหรือเสียหายด้านใดด้านหนึ่งแล้วเปรียบเสมือนเป็นโรคบางอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์เจ็บป่วยอาจจะรักษาได้หรือรักษาไม่ได้ก็ได้ในความสัมพันธ์ระหว่างกันในแบบคนรักกันรักษาความรักและหน้าที่ทั้งต่อตนและคนที่เรารักให้ดี.. ถ้าทั้ง2ฝ่ายยังคงทำได้ความรักก็ตั้งอยู่ได้ค่ะ
โฆษณา