การใช้คำว่ารักษา นั่นหมายถึงเราเคยผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีต่อกัน การทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้ ซึ่งก็คือการทำให้เกิดรอยตำหนิขึ้นในความสัมพันธ์ คงเหมือนรอยร้าวของแก้วที่ไม่อาจจะให้กลับคืนมาเป็นแก้วที่สวยงามเหมือนดังเดิมได้ แต่การที่เราจะเก็บรักษาแก้วที่มีรอยร้าวนั้นเอาไว้ไม่ให้มันมีรอยตำหนิเพิ่มขึ้น หรือร้าวมากขึ้นได้นั้น ก็คือการใช้อย่างทะนุถนอม การดูแลเอาใจใส่ไม่ให้แก้วเกิดการกระทบ เกิดแรงกดดันหรือแรงบีบที่รุนแรง การรักษาความสัมพันธ์หรือความรักก็เช่นเดียวกัน ควรเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกัน ทะนุถนอมในความสัมพันธ์ ไม่ขุดเอาเรื่องเก่าๆ ที่เคยเป็นปัญหา มาทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงไปกว่าเดิม นึกถึงใจเขาใจเรา เราไม่ชอบแบบไหนเราก็ไม่อยากให้เขาทำแบบนั้นกับ เรา เช่นเดียวกันถ้าเขาไม่ชอบแบบไหน เราก็ไม่ควรทำแบบนั้นกับเขา หากิจกรรมทำร่วมกัน ซึ่งควรเสริมสร้างความรู้สึกดีๆ ให้แก่กันและกันเป็นประจำสม่ำเสมอ
1
  • 1
โฆษณา