เป็นตัวของตัวเอง
คนที่ไม่ใช่ พยายามเท่าไร ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ
ถึงเวลาก็ต้องเดินห่างกันไป
ธรรมชาติจัดสรร
ไม่ต้องพยายามปรุงแต่งอะไรเลย
142 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา