15 ธ.ค. 2021 เวลา 15:03
ปรากฏการณ์ผีเสื้อกระพือปีก (Butterfly effect)
มีความหมายอย่างไรในทางฟิสิกส์
เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว เป็นคำกล่าวที่ได้รับการตีความตามสื่อต่างๆว่า เหตุเพียงเล็กๆน้อยๆส่งผลกระทบใหญ่โตในบั้นปลายได้ คล้ายกับการขยับปีกข... อ่านต่อ
3
โฆษณา