เราเลือกทำงานที่อาจจะไม่ชอบแต่ทำให้มีรายรับมากพอไปจนเกษียณค่ะ ส่วนงานที่รักและมีความสุข ถึงไม่ได้เงินก็ทำค่ะ เพียงแต่เลือกทำในเวลาว่างแทน
  • 2
โฆษณา