15 ธ.ค. 2021 เวลา 17:33 • ไลฟ์สไตล์
💌"ลองฝึกละความรู้สึกนึกคิดนั้นเสีย เปลี่ยนมาเป็นรู้ลมหายใจเบาสบาย"😃
โฆษณา