15 ธ.ค. 2021 เวลา 21:00 • ธุรกิจ
ยินดีด้วยที่มี passion ในการจะทำธุรกิจ แต่ยังไงสังคมสมัยนี้ก็ให้ความสำคัญกับการศึกษา อย่างน้อยควรจบม.6 เผื่อจำเป็นต้องใช้วุฒิในวันข้างหน้า แต่ถ้าแนะนำจริงๆ ขอแนะนำให้ศึกษาต่อในระดับปริญญา เพราะการที่เราเข้าไปเรียนในระดับที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาไหน ก็จะหล่อหลอมให้เรามีทักษะและระบบความคิดที่ลึกซึ้งมากขึ้นค่ะ อาจจะทำธุรกิจไปด้วยเรียนไปด้วยก็ได้นะ
โฆษณา