15 ธ.ค. 2021 เวลา 22:24 • ไลฟ์สไตล์
ก็แก้ตัวเราเองค่ะ
เพราะคนที่ร้อนใจคือตัวเราเองหาใช่ใครที่ไหน
😂เผลอเทศน์แทนพระอีกแล้วน่าหยิกตัวเองจริงๆ😂
โฆษณา