เวลามีจำกัด ว่ามั้ยค่ะ
อยากออกจากงานที่ไม่ชอบ แต่ดันให้เงินเยอะสะนี่
ตักตวงเงิน เก็บเงินให้ได้ ขณะ ทำในสิ่งที่ไม่ชอบ ให้ทำในสิ่งที่รักไปด้วย หาทางทำเงินจากมันให้ได้ ถ้าทำเงินจากมีรักไม่ได้ การทำเงินจากที่ที่ไม่รักนั้นยากกว่า
ถ้างานที่รักทำเงินได้เมื่อไหร่ และมากกว่างานไม่ชอบ คงถึงเวลาที่เราจะต้องตัดสินใจ เลือก
เพราะเราไม่ได้มีเวลาเหลือเหลือทั้งชีวิต เพื่อไปทำในสิ่งที่เราไม่ชอบ
  • 3
โฆษณา