ข่าวดี !! ยาหยอดตาตัวแรกที่ทดแทนการใส่แว่นสายตายาวได้
จากกรณีผู้ที่อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป มักมีปัญหาสายตายาวคือ มองไกลชัด แต่มองใกล้ไม่ชัดทั้งเวลาอ่านหนังสือและมองวัตถุใกล้ใกล้
ทำให้เกิดปัญหาขึ้นกับผู้ที่ไม่เคยใส่แว่นตามาก่อนตลอดชีวิต พอเริ่มมีสายตายาว ก็จำเป็นจะต้องใส่แว่น ไม่เช่นนั้นจะอ่านหนังสือไม่ได้
1
จึงเกิดความไม่สะดวก โดยคนเหล่านี้มักจะใส่ใส่ ถอดถอดแว่นเป็นประจำ
2
ทำให้แว่นหาย หรือแว่นเสียหาย ต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก
นอกจากนั้นบางคน ก็จะมีแว่นนับ 10 อัน วางไว้ตามที่ต่างๆในทุกห้องของบ้านหรือในที่ทำงาน เพื่อให้หยิบฉวยได้สะดวก เวลาต้องการใช้อ่านหนังสือ
1
โดยแว่นสายตายาว จะมีปัญหาเมื่อสวมแล้วมองใกล้ชัด แต่มองไกลไม่ชัด จึงต้องถอดแว่นออกเวลามองไกล
2
จึงมีพัฒนาการต่อมา เป็นแว่นเลนส์ Progressive ที่ทำให้ทั้งมองใกล้และมองไกลได้ในอันเดียวกัน
2
แต่ก็มีราคาแพงนับหมื่นบาท และที่สำคัญคือใส่ยาก ต้องปรับตัวในการมองใกล้ไกลด้วยแว่นอันเดียวกัน
Cr.ภาพ National Geographic ภาษา
ผู้มีสายตายาวทั่วโลก จึงมีความหวังร่วมกันว่า น่าจะมียาหยอดตาซักชนิดหนึ่ง ที่หยอดแล้วทำให้อ่านหนังสือมองใกล้ได้ชัด โดยที่ไม่ต้องใส่แว่น
ขณะนี้มีข่าวดีมาก ที่ USFDA ได้อนุมัติยาหยอดตาตัวแรกชื่อ Vuity ซึ่งใช้ทดแทนแว่นสายตายาวได้
โดยหยอดแล้ว ทำให้สามารถอ่านหนังสือหรือมองใกล้ได้ชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ยาหยอดตาดังกล่าวจะออกฤทธิ์ภายใน 15 นาทีหลังหยอด
2) หยอดตาครั้งหนึ่งแล้ว จะมองใกล้อ่านหนังสือชัดไปนาน 6-10 ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้สายตาในเวลากลางวัน
1
3) กลไกในการออกฤทธิ์ คือลดขนาดรูม่านตาลง ทำให้สามารถปรับโฟกัสสายตามองใกล้ได้
4) มีผลข้างเคียงอยู่บ้าง ในบางรายอาจปวดศรีษะหรือมีตาแดง
5) จะได้ผลดีในคนอายุ 40-55 ปี ในคนอายุ 65 ปีขึ้นไป ได้ผลดีค่อนข้างน้อย
3
6) อาจจะต้องมีการปรับตัวเรื่องการมองใกล้มองไกลสักระยะหนึ่ง
7) จะต้องระวังเวลาใช้สายตาตอนกลางคืน หรือสถานที่มีแสงน้อย เพราะธรรมชาติจะทำให้ม่านตามนุษย์ขยายตัวเพื่อรับแสงเพิ่มขึ้น แต่ถ้าใช้ยาดังกล่าวการขยายตัวของม่านตาจะไม่ค่อยดี
1
8) ยาหนึ่งขวดใช้ได้ 30 วัน มีราคา 80 เหรียญสหรัฐ วันหนึ่งประมาณเกือบ 3 เหรียญ
1
9) ได้มีการทดลองในอาสาสมัครแล้ว 750 คน ได้ผลดี
นับเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่มีสายตายาว แต่ไม่อยากสวมแว่น เพราะรำคาญ ลืมแว่น หรือทำแว่นหายเป็นประจำ ก็จะได้ลองใช้ยาตัวนี้ทดแทนการใส่แว่น
ซึ่งจะมีผลกับผู้คนนับล้านคนทั่วโลก ที่จะได้รับความสะดวกมากขึ้น
อย่างไรก็ดี เนื่องจากเป็นยาตัวใหม่ที่เพิ่งวิจัยพัฒนาสำเร็จ แม้ USFDA อนุมัติให้ใช้ได้แล้วก็ตาม จะต้องมีการติดตามผลข้างเคียงหลังจากวางตลาดแล้วในระยะยาวกันต่อไป ว่าจะมีผลกระทบอย่างไรหรือไม่ เช่นเดียวกับยารักษาโรคชนิดอื่นๆทุกตัวที่ได้รับการอนุมัติ
Reference
197 ถูกใจ
393 แชร์
17K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 197
    โฆษณา