16 ธ.ค. 2021 เวลา 15:02
คุณคบเขามานานเท่าไหร่ ก็อาจจะต้องใช้เวลาลืมเขาเท่านั้นครับ
โฆษณา