16 ธ.ค. 2021 เวลา 20:01
ยากก็ไม่ต้องลืมค่ะ..เก็บเค้าเอาไว้ให้ลึกที่สุดละก็ไม่ต้องไปนึกถึงรึทำอะไรที่นึกถึงเค้า
โฆษณา