ความกล้า...การฝึกซ้อมความมุ่งมั่น..
สมัยยังรับราชการครั้งแรกต้องฝึกพลทหาร..ตั้งทำแผนบทเรียนทำความเข้าใจกับแผนบทเรียน..ในแผนบทเรียนมี step ของการสอนแต่ละขั้น..จำข้อความได้แล้วแต่เสียงและท่าทางไม่ได้..โดนจ่ารุ่นพี่ดุ..ตะคอกใส่เหมือนหนังอเมริกัน..ต้องตะโกนสอนไกลๆครึ่งสนามฟุตบอล..ฝึกท่าทางในการเดินการสอน..มือต้องว่างอย่างไร..ชี้อย่างไร..จนรุ่นพี่มั่นใจจึงปล่อยให้สอนได้...ฝึกบ่อยทำบ่อยๆจนชิน..ตอนหลังลาออกมาทำงานเอกชนฝรั่งสอนเรื่องการ Present เลยออกมาดี...บอกว่าฝึกมาสมัยเป็นครูฝึกทหาร
โฆษณา