17 ธ.ค. 2021 เวลา 09:26 • ไลฟ์สไตล์
ท้อแต่จะไม่ถอย เพราะท้อไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นกว่าเดิม สู้ลุกขึ้นลงมือทำยังจะใกล้ความสำเร็จ​มากกว่า​อีก
โฆษณา