17 ธ.ค. 2021 เวลา 10:32 • ความคิดเห็น
ฝึก ฝึก และฝึก ให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญชาตญาณและการดำเนินชีวิต ผมฝึกsaleมาหลายร้อยคน บางคนไม่เคยขายของมาก่อน ให้ลองนำเสนอขายสินค้า จุดเด่นของสินค้า บรรยายสรรพคุณให้ผมฟัง บางคนพูดผิดๆถูกๆ สั่นๆ บางคนวางมือไม่ถูก มือจะขยับตลอดเวลา
...เพราะฉนั้นต้องฝึกให้เป็นธรรมชาติ ให้เข้าใจ ให้มั่นใจ และใช้คำพูดที่กระชับ ตรงประเด็น เข้าใจง่าย...
โฆษณา