17 ธ.ค. 2021 เวลา 13:48 • ความคิดเห็น
โลกส่วนตัวมีบ้าง แต่ไม่สูงนะ ยังไงแล้ว มนุษย์คือสัตว์สังคม ต้องการการอยู่ร่วมกันกับคนในสังคม มีรัก โลภ โกรธ หลง การมีเพื่อนพูดคุย ปรึกษาหารือ สังสรรค์กันบ้างถือเป็นการดี มีเวลาส่วนตัวบ้าง แต่ไม่ควรสุดโต่ง เอากลางๆ พอดีๆ การดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความสุข
โฆษณา