17 ธ.ค. 2021 เวลา 22:22 • ไลฟ์สไตล์
ถ้าสมัย 30 กว่าปีที่แล้วในกรุงเทพฯ สมัยเรียนมัธยมปลาย ค่ารถเมล์ไปกลับโรงเรียน 5 บาท
อาหารเช้า 10 บาท อาหารเที่ยง 10 บาท ส่วนอาหารเย็นมากินที่บ้าน เหลืออีก 5 บาท ซื้อ นสพ.อ่านติดตามเหตุการบ้านการเมืองครับ
สรุปแล้ว วันหนึ่งเฉลี่ยใช้วันละ 30 บาท
ป.ล.นี่เป็นสมัยเมื่อ 30 กว่าปีที่แล้วครับ!
โฆษณา