คุณสามารถใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้นานแค่ไหน?
คำถามนี้ถูกลบ
เรื่อยๆ จนกว่าจะรู้สึกเหงาและอยากมีใครเข้ามาทำให้ชีวิตมีสีสันมากขึ้น ขอเป็นคนที่คุยได้ทุกเรื่อง เป็นเหมือนพ่อ เหมือนพี่ เหมือนเพื่อนในบางเวลา
โฆษณา