บอกแบบอ้อมๆว่าเรารู้สึกไม่ดีกับการกระทำแบบนี้ เว้นช่องว่างระยะห่างเพื่อแสดงจุดยืนจริงๆของเรา
29 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา