19 ธ.ค. 2021 เวลา 23:28 • ไลฟ์สไตล์
ขี้เกียด
เป็นคนที่ ถ้าทำอะไร ต้องทำให้เสร็จ .... แต่ก็ไม่ทำ เพราะขี้เกียด
โฆษณา