20 ธ.ค. 2021 เวลา 01:40 • ความคิดเห็น
หากเกิดเรื่องราวฟ้องร้อง การที่ศาลจะรอลงอาญากับผู้กระทำผิดหรือกระทำการโดยประมาทนั้น ศาลจะพิจารณาพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบและรู้สำนึกของผู้กระทำผิด หรือกระทำโดยประมาทนั้นเป็นเบื้องต้นก่อน ซึ่งนอกจากการไม่แสดงพฤติกรรมหลบหนีแล้ว ต้องแสดงถึงน้ำใจ และ/หรือการให้ความช่วยเหลือ และการไปงานศพ ก็เป็นไปเพื่อแสดงความเห็นอกเห็นใจ ให้เป็นที่ปรากฏแก่ฝั่งผู้สูญเสียค่ะ
อันที่จริง ไม่ต้องอ้างหลักการพิจารณาของศาลมาให้ทราบก็ได้ค่ะ เข้าใจว่าเป็นเรื่องพื้นฐาน ที่หากเราตกอยู่ในฐานะผู้กระทำ หรือกระทำโดยประมาท ก็น่าที่จะต้องไปเพื่อแสดงความเสียใจ และเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
โฆษณา