20 ธ.ค. 2021 เวลา 04:07 • ความคิดเห็น
การกระทำอาจบอกได้บ้าง ว่าเราเป็นคนแบบไหน
แต่ความจริงใจ อาจต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะ
โฆษณา