20 ธ.ค. 2021 เวลา 04:22 • ความคิดเห็น
กฏหมายมีนะครับบรรเทาผลร้าย และรับผิดชอบในการทำผิดเพราะประมาท เป็นส่วนหนึ่งของเหตุบรรเทาโทษ
โฆษณา