กฏหมายมีนะครับบรรเทาผลร้าย และรับผิดชอบในการทำผิดเพราะประมาท เป็นส่วนหนึ่งของเหตุบรรเทาโทษ
68 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา