ท่านมาจากการเลือกของประชาชน เลือกพรรคนี้มากที่สุด..อีกไม่นานก็ครบ 4 ปีต้องเลือกตั้งใหม่..ไม่ชอบก็ไม่ต้องเลือกพรรค พปร..ไปเลือกพรรคในฝันของคุณ
85 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา