20 ธ.ค. 2021 เวลา 05:19 • ความคิดเห็น
เพื่อนที่ดีควรจะมีความเกรงใจซึ่งกันและกัน ร้องขอได้ แต่ถ้าเขาไม่สะดวกก็ไม่ควรจะมาเคืองโกรธเขา ถ้าเขาไม่พอใจและแสดงกิริยาแบบนี้ออกมา ก็ บ่งบอกถึงพื้นฐานนิสัยของเขาแล้วล่ะ อยู่ที่เราแล้วว่า ต่อไปนี้จะให้ความสนิทเขาระดับไหน เป็นเราจะอยู่ห่างๆตั้งแต่เป็นคนไม่ค่อยมีวินัยแล้วยังมาขอให้เราค้ำประกันผ่อนรถให้แล้วล่ะ😁
โฆษณา