20 ธ.ค. 2021 เวลา 08:19 • ความคิดเห็น
ขนาดมีป้ายบอกบางครั้งก็ยังหลงทางเลย เพราะฉะนั้นในเรื่องความรู้สึกไม่มีอะไรตายตัวหรอก เขาอาจจะรู้หรือไม่รู้เลยก็ได้ทั้งนั้น
แต่คำว่าจริงใจสุด ๆ แล้ว ฟัง ๆ ดูออกแนวพยายามมากอยู่นะ
โฆษณา